ชุดซานต้าและชุดซานตี้ผู้หญิง 359 บาท

โปรโมชั่น 359 บาท เฉพาะผู้ที่โอนเงินวันที่ 19-21 ธันวาคม 2014 นี้เท่านั้น สินค้าที่ทำโปรโมชั่น X02534 X2549 X2540

หมายเหตุ : กรุณาคลิ๊กอ่ายรายละเอียดสินค้า โดยคลิ๊กไปที่รูป เพื่อดูรูปสินค้าจริง + ขนาด ความยาวของชุดและรูปร่างที่แนะนำที่ใส่ได้ ในกรณีซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้หักค่าคืนสินค้า 49% รับคืนสินค้าภายใน 3 วัน

ติดต่อ 12.00 – 22.00 น